Hakkımızda

ASK Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, konut-yapı sektöründe hizmet veren, genç ve dinamik, kendini sürekli yenileyen bir girişimdir. İnşaat Yüksek Mühendisi olan birinci ortak, küçük yaşlardan itibaren sektörün içinde deneyim sahibidir. Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği alanında (Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği-2015), yüksek lisansını Geoteknik alanında (Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği A.B.D. Geoteknik Bilim Dalı-2019) tamamlamıştır.

Bilimsel bilginin ışığında evrensel inşaat biliminin ilke ve uygulamalarını, yerel coğrafik özelliklerle harmanlayarak, zemine ve çevreye uyumlu ve uygun malzeme seçimleriyle, yaşanabilir meskenler, güven, emniyet ve konfor hissi uyandıran binalar inşa etmek üzere kurulmuş bir girişimdir. İnşaatın tasarımından, plan ve projesinden, uygulamasına ve oturum raporu alana kadar, inşa edilen yapının kaydını tutarak, hikayesini oluşturan ve müşterileriyle binanın görünmeyen özelliklerini paylaşan bir şirketiz. Şirketimiz, yenilikçi ve farklılık oluşturucu yapı uygulama bilgisi, deneyimini ve denetimini, insanın kendini güvende, huzurlu hissedeceği, fonksiyonelliği ve sadeliği, konforla buluşturan yapılar, insanı eve çağıran meskenler inşa etmede kullanmasıyla rakiplerinden farklılaşmaktadır. İnşa ettiğimiz meskenler ve yapılar, insanın sadece fiziksel barınma-korunma ihtiyaçlarını karşılamaz, duygusal ihtiyaçlarını da karşılar. İnsanla ev, yapıyla insan arasında psikolojik bağlantılar oluşturmayı önemseyen bir şirketiz. Kişinin yapıyı ve yapı içindeki evi gördüğünde sağlamlık, dayanıklılık yanında içinde bir sıcaklık, güven ve dinginliğin oluşmaya başladığı yapıları inşa etmek firmamızın öncelikleri arasındadır. Bize inşaatını teslim eden müşterilerimize ve/veya bizden ev satın alanlara, nasıl bir bina veya mesken satın alacağının/aldığının hikayesini anlatarak ve belgeleyerek iş yapmayı tercih eden ( tapusunu alırken evin görünmeyen ve görünen malzeme ve işçiliğinin belgelerinin de verildiği) bundan onur duyan bir şirketiz.

Gelecek Öngörümüz (Vizyon): İnsanın fiziksel, duygusal ve manevi ihtiyaçlarının karşılandığı, fonksiyonellik ve sadeliğin öne çıktığı, sağlam, iz bırakan, insana dokunan sağlıklı,kaliteli yapı ve mesken üretiminde yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde tercih edilen firma olmak, sosyokültürel değerlerine uyumlu özgün projeler geliştiren yenilikçi bir şirket olarak yarınlara kalabilmek.

Kuruluş Nedenimiz-Amacımız(Misyon): İnsanın doğduğu, geliştiği ve yaşadığı yapı ve meskenlerin, aynı zamanda uygarlığın altyapısını oluşturduğu bilincinden yola çıkarak, bilimsel bilginin rehberliğinde, evrensel inşaat biliminin ilke ve uygulamalarını, yerel coğrafik özelliklerle harmanlayarak, zemine, çevreye uyumlu yaşanabilir, sağlıklı, insana sıcak, olumlu duygular hissettiren meskenler ve yapıları optimum maliyetle inşa etmede öncü ve yenilikçi bir firma olarak sektörde iz bırakabilmektir.

  • Müşterilerimize “bu yapı, bu ev farklı, insanın duygularına, ruhuna dokunarak, kendine çağırıyor” dedirtebilecek fonksiyonel ama sade ve bir o kadarda güncel ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkan mesken ve yapılar inşa etmek
  • Kişiye özel mesken yapımında ve iç mimari tasarımında, kişinin veya aile bireylerinin mizaç-karakter özellikleriyle, sosyo kültürel değerlerinin harmanlanmasından oluşmuş, mekan ve eşyaları kullanma stilleri ve tercihlerinin dikkate alındığı uygulamalar geliştirmede sektörde farklılık oluşturmak.
  • Bahçeli, site yapılarında farklı mizaç-karakter ve kişilik yapılarına hitap eden ortak kullanım alanlarının geliştirilip uygulanmasına öncülük eden projeler geliştirerek, “farklılaşarak büyümeyi ve sürdürülebilir bir şirket olmayı” hedeflemek.
  • Bütün paydaşların kazandığını hissettiği ve deneyimlediği bir stratejik yönetişim anlayışıyla, sürdürülebilir gelişme ve büyümeyi hedeflemek.